Voor hoog-sensitieve moeders 

 Je wilt je leven graag anders, maar je weet niet hoe? 


Hier vind je oplossingen.


hoogsensitieve moeders stress test

Er wordt hard aan deze website gewerkt.  

Nieuwsgierig? Kijk hieronder vast rond.Als hoog-sensitief persoon ben je een magneet voor stress.


Als hoog-sensitieve moeder is stress onvermijdelijk!


Als hoog-sensitieve moeder met de zorg voor één of meer kinderen met een intensieve begeleidingsbehoefte is stress daagse kost.Verbeter je leven 

  De eerste stap is Stress-Verminderen


Je wilt het beste voor je kind of kinderen, maar je bent de eeuwige strijd zo zat. 

Je maakt je zorgen, je kunt niet alle ballen in de lucht houden.

Je enige verhaal is negatief, dat lijkt alles dat je hebt, dat lijkt alles dat je bent.

Af en toe wil je roepen: "Laat me met rust!"

Je wilt tijd om te herstellen, om overzicht te krijgen, om even niets te hoeven doen. 

Je wilt het veranderen, je wilt er zijn voor diegenen van wie je houd.


Je bent bang dat dat niet kan en dat er niemand is om je te helpen. 


Stap uit je negatieve denken, neem actie en doe de Quiz.
Ontdek wat jouw Stress-Strategieën zijn en ga daarmee aan de slag. 


Voordelen van Stress-Verminderen 


Stress-verminderen geeft je de energie die je zo hard nodig hebt.
Het geeft tijdswinst.

Je gaat beter in je vel zitten en dat straalt uit naar je omgeving.

Wanneer jij minder gestrest bent, reageer je rustiger en dat verminderd spanning bij je kind/kinderen en anderen.

Het kan door kleine veranderingen.
Het hoeft niet veel tijd te kosten. 

Stress-verminderen is een win-win situatie voor iedereen.


 
In onze huidige maatschappij
is stress niet te vermijden.

 


De vraag is of je daar hinder van hebt.

 


Kortdurende stress is geen probleem. Is zelfs levensreddend en zorgt voor focus en een gezonde kick.

Maar als stress lang aanhoudt, heeft dat een negatieve invloed op je gezondheid, zowel fysiek als mentaal en emotioneel. Het verandert zelfs je DNA waardoor je vatbaarder bent voor ziekten en je levensverwachting wordt verkort.

Stress is volksvijand nummer 1.


Ga voor verbetering. 


Hoeveel hinder je van stress ondervindt hangt af van een aantal factoren.

*De hoeveelheid stress die op je afkomt en of dat een kort moment van stress is of dat de stresssituatie lang aanhoudt.

*Je mentale, emotionele en fysieke veerkracht.

*Je fysieke stresssysteem dat o.a. wordt bepaald door je genetische aanleg, het functioneren van je hormoon systeem en de invloed die dat heeft op bv. je zenuwstelsel en je denken en voelen én door de staat van je DNA.

*Je stress-strategieën bepalen op wat voor manier je in stressvolle situaties reageert.


Jouw stress-strategie heeft zich gevormd in eerdere stressvolle situaties. Vaak al in je eerste levensjaren. Jouw reactie was, of leek toen, een goede strategie vanuit bepaalde overtuigingen. Die strategie is een onbewust patroon geworden, waardoor je nu, zonder dat je het merkt, diezelfde manier van reageren toepast of die nu bij de stresssituatie past of niet.


Ter verduidelijking een klein voorbeeld:

Een klein meisje was bang van een woordenwisseling tussen haar ouders omdat zij ervan overtuigd was dat zijzelf daar de aanleiding voor was en zij daarvoor gestraft zou gaan worden. Als reactie vluchtte zij de kamer uit.
Nu, als volwassene, heeft zij bij het miste verheffen van stemmen de neiging om direct weg te willen en als daar een mogelijkheid voor is, zal zij dat ook doen.
Nu kan dat nog steeds een goede strategie zijn, maar het kan zich ook tegen haar keren.
-Anderen nemen het haar kwalijk en laten haar dat ook duidelijk weten.
-Zij mist de kans om in gesprek te gaan en een oplossing te zoeken voor een mogelijk conflict.
-Het kan ook een negatief effect hebben op haar zelfvertrouwen, zij durft niet aanwezig te blijven.

 

 Ontdek hoe jij en anderen onder stress reageren, daarmee verminder je jouw stress. Nu ben jij niet zomaar een mens, 

maar een hoog sensitieve vrouw.


Wat een gave en is het en wat een last kan dat zijn.


Door je hoge sensitiviteit ben je een magneet

voor stress.Nog meer stress!

Heb je een levens en/of werkpartner of één of meerdere kinderen of anderen waar je zorg voor draagt of mee omgaat - je leeft hoogstwaarschijnlijk niet als kluizenaar-, dan neemt de kracht van die stress-magneet gigantisch toe.

Die stress-aantrekkingskracht van je magneet kan extreem worden door de wisselwerking met anderen in je directe omgeving wanneer die ook hoog sensitief zijn of een grote begeleidings- en/of ondersteunings-behoefte hebben.

Stress ‘verhoogt’ je hoge sensitiviteit. Je stress-magneet trekt nog meer stress aan en alles komt nog veel harder binnen. Als je niets onderneemt om stress te verminderen rijst je stress op een zeker moment de pan uit.  


Ziekte, burn-out of depressies liggen op de loer. Stress vreet energie. 

Energie die jij zo hard nodig hebt om met je hoge sensitiviteit te kunnen dealen.Zorg voor meer minder stress. Om achter jouw voornaamste Stress-Strategieën 

te komen heb ik een Quiz voor je gemaakt.


In de Quiz ontdek je door het beantwoorden van  drie vragen wat jouw Stressdier-Type is in bepaalde situaties. 


Ieder Type gebruikt een vaste Stress-Strategie.Vaak worden die stress-typen als niet te veranderen negatieve karaktertrekken gezien. Gelukkig klopt dat niet.
Weet je welk type jij bent in een bepaalde situatie, dan weet je ook de stress-strategie die je dan toepast.  
Die kun je gaan omvormen en daardoor je stress enorm verminderen.

Bewustwording van jouw strategieën is daarvoor essentieel. 

De eerste stap daarin is het doen van de Quiz.

 

Per stress-type vind je daar ook suggesties voor stress vermindering die je direct kunt toepassen.


Wordt je bewust van jouw Stress-Strategieën en Stress-Typen zodat je kunt veranderen en ont-stressen. 


hoogsensitieve moeders stress test

De antwoorden op de vragen in de gratis Stresskip Test geven jou een Stress-Diertype en bijbehorende Strategie in een bepaalde stresssituatie.   

Ieder Stress-Diertype reageert met een vaste Stress-Strategie, die lang niet altijd handig is. Gelukkig zijn die strategieën te veranderen. In de bijbehorende info staan handige suggesties om daar mee aan de slag te gaan.

Met de Stress-Factoren A t/m Z Test ontdek je welke Stress-Factoren voor jou belangrijk zijn. Zo kun je  doelgericht je Stress-Verminderen. 

Waarschijnlijk ken je een aantal grote Stress-Factoren waar je hinder van hebt. Bijvoorbeeld stress door werkdruk. Uit de test kunnen ook andere factoren naar voren komen die belangrijk zijn.
Gefocust jouw belangrijkste Stress-Factoren aanpakken is veel efficiënter dan algemene stress verminderende tips toepassen.

Dat kan al met kleine veranderingen.
Daardoor is het niet moeilijk, tijdrovend en inspannend. Kleine veranderingen hebben bewezen goede resultaten te geven.

In de 1e Hulpgids Stress-Factoren A t/m Z vind je wat je nodig hebt.

 Per Stress-Factor vind je informatie en adviezen voor het reduceren van die specifieke Stress-Factor. Van de adviezen kun je die pakken die bij jou passen. Dat is genoeg voor succes. Je doet dus niet meer dan nodig is. 

Gif-Wijzer

De Gif-Wijzer vermeld vele vormen van gif. Ook vormen als straling en menselijke emoties. Als hoog-sensitief persoon ben je extra gevoelig voor deze Stress-Factor. 

Vind je het interessant wat je hierboven ziet? Doe dan de Stresskip Test en de rest volgt vanzelf in je mail. 

Ik weet hoe lastig het is om het aléén te doen.

Daarom is er een besloten community op facebook

* waar je anderen kunt ontmoeten

* waar je steun kunt vinden

* waar je veilig van je af mag schrijven

* waar je tips kunt uitwisselen

* waar ik geregeld kijk om je te helpen


  Creëer Vreugde, Vrede en Vrijheid 
door 
Stress-Vermindering en Zelfbevrijding.

Foto van Margreet van Bork

Mijn naam is ...

Margreet van Bork

Een kleine 25 jaar terug wist ik niet hoe ik alles voor elkaar moest krijgen. Ik stond stijf van de stress. 

* Ik had de zorg voor mijn drie kinderen. Alle drie hadden meer begeleiding nodig o.a. vanwege kenmerken uit het autistisch spectrum, dyslexie, een coördinatie-ontwikkelingsstoornis. 

* Naast de zorg voor mijn kinderen had ik ook de zorg voor een tante en ging ik geregeld naar mijn ouders. 

* Mijn hoog-sensitief zijn was in die tijd eerder een last dan een zegen.

* Ik had al heel lang een voedselintolerantie en daar ontwikkelde ik door de Stress Fibromyalgie, Ménière en Migraine bij.

 
Mijn wereld stortte in toen mijn moeder overleed, mijn huwelijk strandde en ik financieel de mist in ging. Ik stond er, naar mijn idee, helemaal alleen voor en wist mij geen raad.

Het heeft veel te lang geduurd voordat ik actie heb ondernomen, veel te lang voordat ik doorhad dat ik er iets aan moest doen. Niet een ander, niet de school, niet een instelling, niet de maatschappij, maar ik.

De enige twee keuzes die ik had waren 'niets doen' en 'actie ondernemen'.


Het is duidelijk welke keuze ik heb gemaakt. Wist ik hoe? Nee. 

Niet op dat moment.

Wat had ik toen veel gehad aan wat ik nu weet.
* verminderen van stress
* bevrijding van eigen overtuigingen en dwang.
* sterk in je schoenen staan
* vertrouwen op je gevoel
* hoog sensitieve overprikkeling omzetten naar intuïtief waarnemen
* duidelijk kunnen aangeven wat je kinderen nodig hebben
* er voor hen kunnen zijn
* begrip voor hen, jezelf en alle anderen om je heen

Ik prijs mijzelf gelukkig dat ik de mogelijkheid heb gekregen om te leren hoe ik vreugde, vrede en vrijheid kan creëren. Hoe ik de hinder van mijn hoog sensitief zijn heb kunnen verminderen en de gave van intuïtief waarnemen heb mogen ontdekken. Hoe ik dat iedere dag opnieuw kan toepassen en daar de vruchten van pluk. Daardoor zijn zowel mijn kinderen als ik op de juiste plek, op de juiste weg.

Met die kennis en ervaring heb ik naast mijzelf en mijn kinderen cliënten geholpen en wil ik ook jou helpen. Intuïtief waarnemen is mijn sterkste werkvorm geworden in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling en in mijn begeleiden van cliënten.
Ik hoop dat als je dit alles leest begrijpt dat je het niet zover hoeft te laten komen, als bij mij het geval was. Ik wens dat je actie onderneemt ver voor dat je op de bodem van de put zit.   

Verbeter je leven door 

Zelfbevrijding.
Dat gaat hand in hand met Stress-Verminderen.


Stap uit je keurslijf favicon

Ik leg mijn cliënten
Zelfbevrijding uit aan de hand
van een keurslijf.

 

Een keurslijf is zo'n ouderwets korset met veters. Dat keurslijf klemt en kan je de adem benemen.  

* Wanneer je stress ervaart worden de veters van je keurslijf flink strak aangetrokken. 

* Wanneer je je te veel laat beïnvloeden door anderen heb je de regie over jouw leven aan hen gegeven. Zij zijn het die aan die veters van je keurslijf trekken en op die manier je leven besturen.  

* Wanneer je over jezelf bepaalde overtuigingen hebt, kunnen die je beperken en je keurslijf zeer benauwend maken. 

Stap uit je keurslijf 

School voor Levensvreugde, 

Stress-Vermindering en Zelfbevrijding  


Zelfbevrijding uit je keurslijf aan de hand van drie pijlers. 


(plaatje maken van neg spiraal en positieve spiraal die naast elkaar een 8 vormen

neg van essentie punt links om> angst > stress > trauma > overtuiging > stress-strategie > stress etc....

pos van buiten  rechts om naar essentie punt van stress verminderen > meer energie > stress-strategieën ontdekken > overtuiging ontkrachten > minder stress > meer energie en levensvreugde > stress strategieën etc..  naar essentie punt)

1) Dat wat buiten je speelt, dat wat in je daagse leven op je afkomt. Dus ook alles dat stress geeft. Te verminderen door die stressfactoren aan te pakken. Alle positieve invloeden mag je natuurlijk positief gebruiken en van genieten!

2) Je grens, hier kun je beter leren omgaan met je hoogsensitiviteit. Intuïtieve ontwikkeling leert je om grenzen te stellen en te bewaken. Intuïtief waarnemen leert je om je grenzen te verleggen.  

3) Dat wat binnen in jou speelt aan overtuigingen, onbewuste en bewuste stress, vermogen tot genieten etc.  De diepere lagen onder stress zijn op te lossen  door je persoonlijke ontwikkeling. 

Wat anderen zeggen over mijn trainingen of  

één op één sessies 

"

Lieve Margreet,

Het was voor mij een "diepe" sessie; verrijkend én ver reikend, nog steeds doorwerkend.
Dank! 


Titia

"

Tijdens de introductie van stap uit je keurslijf in Joure werd ik geraakt door het verhaal van Margreet. Vooral het jarenlang krampachtig aanpassen aan mijn omgeving om maar gehoord, gezien en gewaardeerd te worden. En dat het dan toch nog niet genoeg is. Het mij daardoor zo verdrietig en alleen te voelen.
Door de training heb ik geleerd beter te voelen waar mijn grenzen liggen en ook daarnaar te handelen. Door rustig te voelen en daarna effectieve communicatie in te zetten blijf ik bij mezelf. Daardoor heb ik meer energie.


Alet Aardema

"

De trainingsdag "'stap uit je keurslijf'' heb ik als zeer positief ervaren. Het was een afwisselende dag met zowel fysiek als mentale oefeningen.

 Ik heb er veel van opgestoken!


Tryntsje Greydanus 

Neem die eerste stap. 

Doe de Gratis Stresskip Quiz en ga er voor. 


Jij bent het waard om een leven vol vreugde, vrede en vrijheid te hebben. Denk niet dat dat voor jou niet opgaat. Omdat je nu op mijn website kijkt en dit leest weet ik dat je het waard bent. 

Denk niet dat het voor jou onmogelijk is. Ik geef je de garantie dat je met kleine veranderingen héél ver komt. Ik heb bijna 20 jaar ervaring in het begeleiden van cliënten die dachten het niet te kunnen. Ik zie  hoe ver ze zijn gekomen. 

Wanneer je op de bodem van de put zit kun je geen foute beslissingen maken, behalve één: niets doen. Ik kan je de garantie geven dat als je niets doet, er niets veranderd.  

Wanneer je verwacht dat anderen of de maatschappij je situatie verbeteren blijf je in je huidige situatie zitten of die wordt zelfs nog erger. Dat heb ik helaas zelf mogen ervaren. 

Alleen jij kunt vóór jezelf met je persoonlijke toverstokje zwaaien door actie te ondernemen. Doe het nu. Laat deze kans niet lopen. Het helpt jouw en je kind of kinderen en alle anderen in je directe omgeving. 


Ga van verdriet naar genieten.

Ga van stress naar vreugde.

Ga van chaos naar rust.

Stap uit je keurslijf, wordt vrij en straal!


Lees mijn laatste 

Blogs

2022 home

home  Nav #2 Nav #3 Subnav #1 Subnav #2 Nav #4 gratis Zelftest

TestOntdek jouw persoonlijke stressdier en verminder
jou stress. 

© 2019, Stap uit je keurslijf    I       I  Privacy policy

>