Privacy Policy

Tjalleberd, 25 mei 2018

Privacyverklaring Stap uit je keurslijf

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het bijbehorende privacy- en cokkiebeleid.

Stap uit je keurslijf is een onderdeel van Essensitief.

Essensitief, gevestigd aan de Aengwirderweg 300, 8458CK Tjalleberd, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bescherming van je gegevens

Essensitief behandelt je persoonsgegevens met respect en gaat er zorgvuldig mee om.
Hierbij wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) gevolgd.
Alleen de persoonsgegevens die jij zelf vertrekt worden uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt.
Je gegevens zullen dus nimmer aan derden worden verkocht of zonder jouw uitdrukkelijke toestemming aan anderen worden verstrekt.

Essensitief verwerkt voor Stap uit je keurslijf de volgende gegevens.

Voor het inschrijven op de informatieve mails, een training of een ander (online) product of dienst of het invullen van een enquête kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Voor- en achternaam
E-mailadres(sen)
Telefoonnummer(s)
Adresgegevens
Bankgegevens
Persoonlijke informatie

Doelen waarvoor je gegevens worden verwerkt en opgeslagen.

Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van informatieve mails en retargeting voor Facebookadvertenties. We doen dit alleen met de gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van gratis workshops/ trainingen. We doen dit niet met gegevens die via ons contactformulier of op andere wijze zijn binnen gekomen.

Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om te kunnen antwoorden op je contact aanvraag. We slaan de gegevens op in ActiveCampaign. En zullen je éénmalig een mail sturen om toestemming te vragen om te voldoen aan de wet AVG. Ontvangen we geen toestemming dan worden deze gegevens aan het eind van elke maand verwijderd.

Je achternaam, adres en bankgegevens kunnen worden gebruikt bij het verzenden van een factuur.

De gegevens die je invult bij de enquête voor de korting op de Stap uit je keurslijf trainingsdag worden gebruikt voor verbetering van het aanbod.

De persoonsgegevens en je persoonlijke informatie die je invult bij de enquête voorafgaand aan de gratis zoom/ skype of telefoonsessie worden gebruikt voor contact en vormen de basis voor die sessie. Relevante antwoorden worden gebruikt voor verbetering van het aanbod.

Tevens worden je persoonsgegevens verwerkt wanneer daar een wettelijke verplichting toe is, zoals (maar niet uitsluitend) gegevens voor fiscale verplichtingen.

Opslag van gegevens

Essensitief bewaard je gegevens niet langer dan zinvol is en of wettelijk verplicht. We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze ontvangen zijn.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in het e-mailsysteem en dat gaat via de servers van ActiveCampaign.
De servers van ActiveCampaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van ActiveCampaign vind je hier.

Je kunt altijd uitschrijven voor de informatieve mails door de link onderaan de mails te gebruiken of door contact met Essensitief op te nemen. Je mailgegevens worden binnen 2 maanden uit het bestand gehaald en je wordt niet meer gemaild.
Uitschrijven kun je ongedaan maken door je opnieuw in te schrijven.

Jouw contactgegevens, die je invult op het contactformulier, worden opgeslagen in ActiveCampaign. Eénmalig ontvang je een e-mail waarin toestemming wordt gevraagd voor het verwerken en bewaren van deze gegevens om te voldoen aan de Wet AVG. Wanneer je geen toestemming geeft worden deze gegevens binnen 2 maanden verwijderd.

In de enquête voorafgaand aan de gratis zoom/ skype of telefoonsessie kun je aangeven of je wilt dat je persoonlijke antwoorden voor mogelijke vervolgsessies bewaard blijven of dat ze direct na de sessie worden verwijderd. Wanneer je kiest voor bewaren komen ze in een cliëntendossier waarvoor de privacyverklaring op de website van Essensitief van kracht is.

De antwoorden op vragen uit enquêtes worden indien en zolang zij relevant zijn voor productverbetering anoniem in een veilige omgeving buiten de website opgeslagen. Op de website worden jouw antwoorden verwijderd.

De gegevens voor fiscale doeleinden bewaren we 10 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er geen andere wettelijke verplichting bestaat die ons verplicht de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van gegevens

Essensitief draagt uw gegevens nooit over aan anderen dan in deze verklaring genoemd, tenzij er vooraf toestemming is verleend en /of dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in opdracht van Essensitief wordt een verwerkingsovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Essensitief blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We delen gegevens, die we verkregen hebben via het aanvragen van een gratis workshop, sessie of training, met Facebook om zo advertentiegroepen te maken.

Social media

Om het voor jou zo makkeljk mogelijjk te maken om informatie van deze website te delen via Social Media bevat de website een aantal (share) buttons. Hieronder vind je links naar hun respectievelijke privacy verklaringen.

Facebook
Instagram
YouTube
LinkedIn
Pinterest
Twitter
Google Plus

Beveiligingsmaatregelen

Essensitief neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om het niveau van beveiliging te hebben dat bij jouw gegevens past wordt onder andere gebruikgemaakt van het versleutelen van gegevens middels het SSL-certificaat en een. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Essensitief.

Links

Op de Stap uit je keurslijf website zul je links aantreffen naar externe websites. Door op zo’n link te klikken verlaat je de Stap uit je keurslijf website en kom je op een andere website. Het kan zijn dat die website gebruik maakt van cookies en een ander privacy beleid heeft. Bekijk daarvoor de cookie- en privacyverklaring van de betreffende website.

Cookies op de website

Een cookie is een klein bestandje dat door de website wordt meegestuurd en door jouw browser wordt geplaatst op het apparaat waarmee je deze website bezoekt. Cookies hebben verschillende functies. Ze kunnen het makkelijker maken om op de website te navigeren. Ze kunnen informatie geven wanneer je de website al eerder hebt bezocht, ze kunnen informatie geven over jouw bezoek aan de website voor statistische doeleinden en ze kunnen gebruikt worden om advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van Consuwijzer.

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Facebook advertentiecookies

Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Tracking cookies

Wij gebruiken, met jouw toestemming, sitetracking van ActiveCampaign. Sitetracking plaatst een cookie die bijhoudt welke pagina’s jij op onze website bekijkt. Hierdoor kunnen wij onze marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses. Meer informatie over sitetracking vind je hier.

Upviral cookies

Wij gebruiken, indien van toepassing, met jouw toestemming, cookies van Upviral. Upviral plaatst een cookie die bijhoudt hoeveel punten je hebt gescoord zodat je jouw extra cadeau kunt ontvangen zodra je aan de voorwaarden hebt voldaan. Hierdoor kunnen wij onze marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses. Meer informatie over Upviral vind je hier.

Google analytics

Ook door het statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen?

Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Dingen die je altijd kunt doen:

Schakel cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties. Geef in je browser instellingen aan dat je niet ‘getagt’ wil worden. Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per website. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen.

Rechten als gebruiker van de website

Je hebt het recht om je toestemming tot het verwerken van je gegevens in te trekken. Van af dat moment worden je gegevens niet verder verwerkt met uitzondering van verwerking voor wettelijke verplichtingen.

Je hebt ook het recht op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging en beperking van of bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Het verzoek kun je sturen naar info@essensitief.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek van jou afkomstig is kan er om een legitimatie gevraagd worden.

Je verzoek wordt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken in behandeling genomen.

Voor financiele doeleinden en wettelijke verplichtingen worden je gegevens bewaard ook bij een verzoek tot verwijdering.

Mocht er aanleiding toe zijn dan kunt je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

Essensitief behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen onder vermelding van de wijzigingsdatum.

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page

>